26-27.03.2018 Kraków

masz pytanie? mamy odpowiedź

P: Co to jest trening interpersonalny?

O: To doświadczenie grupowe, które daje możliwość zobaczenia siebie na tle innych osób, przydatne w pracy z drugim człowiekiem, pozwalające na lepsze rozumienie siebie i innych ludzi. To proces oparty na informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, bazujący na doświadczaniu i pracy w formie ćwiczeń i zadań. Celem treningu jest lepsze rozumienie zachowań swoich i innych ludzi oraz dynamiki relacji. To naszym zdaniem najważniejszy element współpracy fotografa z Parą Młodą.

P: Skąd pomysł na trening?

O: Idea treningu interpersonalnego dla fotografów dojrzewała w nas bardzo długo. Pierwsze zarysy pojawiły się już kilka lat temu, kiedy Kasia zaczęła spisywać swoje spostrzeżenia po każdym ze ślubów. Okazało się, że jej wnioski były przydatne zaprzyjaźnionym fotografom i dawały ulgę przez bezpośrednie omówienie przeżywanych frustracji. Zagadnienie ślubu i wesela od dawna ją interesowało jako zjawisko socjologiczne i swoisty "rytuał przejścia". Ze względu na wykonywany przez nią zawód psychoterapeuty, pojawiła się chęć do zgłębiania tematu nie tylko z perspektywy Pary Młodej ale i fotografa, czyli osoby niejko wrzuconej w bardzo specyficzną sytuację, jaką jest ślub i wesele nieznanych osób. Fotograf może napotkać trudność w odnalezieniu się w wydarzeniu, które przez swoją powtarzalność może  tracić swój unikatowy charakter. Chęć znalezienia metod i narzędzi do przeżywania każdego ślubu "na nowo" stała się motorem do tych warsztatów. W przypadku Kuby istotna okazała się pomoc, którą dawał innym w odnajdowaniu przyjemności i pobudzaniu ciekawości w odbiorze i tworzeniu fotografii. Z jego luźnych na początku przemyśleń powstał spójny model, który nam i wielu bliskim fotografom pomógł zobaczyć fotografię na nowo i czerpać przyjemność z jej przeżywania. Te doświadczenia połączone z wieloma godzinami rozmów z fotografami ślubnymi o trudnościach, które napotykają w swojej pracy i o braku odczuwanej przyjemności sprawiły, że pomysł o treningu interpersolanym stawał się coraz bardziej realny i właśnie teraz pod koniec sezonu ślubnego 2017 ujrzał światło dzienne. 

P: Czy będziemy robić zdjęcia, czy wziąć aparat?

O: Weźcie. To nie będą warsztaty z fotografii ślubnej, nie zrobimy sesji modelom. Będziemy jednak ćwiczyć myślenie i planowanie kompozycji, różne perspektywy patrzenia, więc mały aparat może Wam się przydać. Poza tym może będziecie chcieli mieć z tego wydarzenia pamiątkę. Ogólnie my traktujemy nasze aparaty jak przyjaciół i mamy je prawie zawsze ze sobą, Was też do tego zachęcamy. 

P: Co dostaniemy?

O: mówiąc wprost - dostaniecie ulgę. Dostaniecie dużo informacji zwrotnej, pogłębione rozumienie często nieuświadomionych mechanizmów postrzegania rzeczy i relacji. Ponadto wyjdziecie z warsztatów z realnymi narzędziami, które będziecie mogli wykorzystać w pracy z Klientem na wszystkich etapach współpracy.  Nauczycie się też jak usprawnić swój worklfow, zadbać o samorozwój i lepiej radzić sobie ze stresem.

P: Czy będą to zajęcia praktyczne czy wykład?

O: Absolutnie praktyka. To proces, który tworzycie Wy i prowadzący. Trening jest dyrektywny, czyli prowadzony przez jedną osobę, ale efekty tworzone są przez wszystkich uczestników za pomocą ich aktywnego działania i zaangażowania w kolejne elementy treningu. Omawiamy i działamy, To nie jest jednostronne. Tu nie chodzi o prowadzących, tu chodzi o Was. My, pomożemy Wam odkryć to co zakryte i uwierające oraz uwolnić to co nieodktyte, a uwalniające i inspirujące w Was. 

P: Czy to trening dla mnie?

O: Jeśli chcesz zwiększyć swoją samoświadomość jako fotograf ślubny, zmierzyć się z własnymi trudnościami, związanymi z tym zawodem, jeszcze bardziej otworzyć się na innych, na nowo zachwycić się fotografią, nadać cel i rozwinąć swoje własne projekty, to z pewnością tak. Jeśli poczułeś spadek motywacji, przeciążenie, powtarzalność i zmęczenie, zdecydowanie tak. Ponadto jeśli jesteś ciekawy przemyśleń innych osób, informacji zwrotnych od prowadzących oraz chcesz skorzystać z nowych narzędzi w swojej pracy, to tym bardziej zapraszamy. 

P: Czy są jakieś dodatkowe koszta?

O: Nie ma. W kwocie 1500 zł brutto otrzymujecie 2 dni warsztatów (ok. 10 godzin zajęć każdego dnia), obiad, deser i dużą ilość kawy oraz materiały dodatkowe. Koszt, o którym musicie pamiętać, to jedynie dojazd i nocleg jeśli nie jesteście z Krakowa. Wystawiamy faktury za warsztaty.

P: Jak się przygotować?

O: Trening to intensywne doświadczenie, ale nie musicie się do niego specjalnie przygotowywać. Potrzebna będzie tylko i aż Wasza otwartość i gotowość do współpracy. Ubierzcie się wygodnie, bo będziemy też pracować z ciałem. Wszystkie dodatkowe materiały zapewniamy my. 

Menu